ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

มอบเกียรติบัตรให้ส...

งานประชาสัมพันธ์
สพป.ปัตตานี เขต 2 ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมวีดีโอคอนเฟอ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมพื้นที่การ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมพบปะให้กำลัง...

งานประชาสัมพันธ์
วันพระบิดาแห่งฝนหล...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินคุณธรรมและค...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมกลุ่มศึกษานิ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะบริหารเขต...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมมอบกระเช้าสร...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมพบปะให้กำลัง...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมรับฟังวีดีโอ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมติดตามการจัด...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามงานตาม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมแผนรักษาความ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม การรักษาควา...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมแผนรักษา...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมรับการ...

งานประชาสัมพันธ์
รับฟังวีดีโอคอนเฟอ...

งานประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาข้าราชการ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 page 1 / 56